800 120 120

Při výpovědi smlouvy mějte při sobě vždy rodný list dítěte. Smlouvu může vypovědět jedině jeho zákonný zástupce, tj. většinou rodiče dítěte nebo jiní soudem určení zákonní zástupci. Smlouvu může vypovědět i kterýkoli z obou rodičů, pokud doloží Prohlášení druhého zákonného zástupce účastníka vyjadřující souhlas s podáním výpovědi na účet nezletilého klienta. Takové prohlášení vyplní druhý rodič současně s podáním výpovědi stavebka dítěte, nebo při samostatné návštěvě. Může to mít ale pár háčků:

  • pokud je smlouva ukončena před uplynutím 6 let od jejího uzavření, je nutné doložit pravomocný souhlas soudu s výpovědí,
  • stejně tak je pravomocný souhlas soudu s výpovědí nutné doložit i v případě, kdy s výpovědí smlouvy nesouhlasí druhý z rodičů dítěte.

Více informací a podkladů pro souhlas soudu s výpovědí najdete zde.

Při přípravě návrhu na soud vám pomůže náš Vzor návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého.