Co je to čerpání peněz z půjčky formou „zpětné úhrady“?

Pokud jste platbu zaplatili z vlastních zdrojů, můžete si ji tak zvaně zpětně proplatit. V takovém případě je třeba kromě standardních dokladů (např. kupní smlouvy nebo faktur) doložit i doklad prokazující zaplacení. Nejčastěji se bude jednat o výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad prodávajícího nebo dodavatele.

Pomohla vám tato informace?