800 120 120

Online sjednání umí hravě zařídit náš George, stačí kliknout zde. Je to rychlé, snadné a bezpečné, bez průtahů s ověřením totožnosti, focením dokladů a vyplňováním osobních údajů.

Když nemáte George, můžete si spoření sjednat online na www.burinka.cz. Je k tomu ale potřeba větší úsilí než v Georgi, proto si připravte 2 doklady totožnosti s fotografií, výpis z účtu, jehož jste vlastníkem, a při uzavření smlouvy dětem také jejich rodný list.

Sjednání online zatím bohužel neumožňujeme osobám, které nejsou občany České republiky (cizincům). Ty musí vždy osobně navštívit pobočku České spořitelny nebo některého z našich externích partnerů. K uzavření smlouvy o spoření s cílovou částkou vyšší než 1 milion Kč je osobní návštěva pobočky nebo externích partnerů také nezbytná. Politicky exponované osoby mohou začít sjednání stavebka online, dokončit smlouvu však musí v pobočce České spořitelny.