10 otázek k výměně starých kotlů

Patříte mezi ty, které čeká výměna kotle a jde jim z toho hlava kolem? Připravili jsme pro vás 10 nejčastějších otázek na toto téma. Doufáme, že vám pomohou se v problematice lépe zorientovat a celé to úspěšně zvládnout.
 

 

1. Hodně se teď mluví o tom, že od 1. září už nebude možné topit starými kotly. Jak ale poznám, jestli potřebuji nový kotel? Kde zjistím, že se mě to týká?

Od 1. září 2024 bude zakázáno topit v kotlech 1. a 2. emisní třídy. Pokud si nejste jisti tím, jaký typ kotle doma máte, stačí se podívat na jeho výrobní štítek. V případě, že štítek nemáte, zkuste jednu z následujících možností:

  • Podívejte se do dokumentace: Zkontrolujte návod k obsluze nebo technický list kotle, kde by měla být uvedena emisní třída.
  • Kontaktujte výrobce nebo dodavatele: Pokud nemáte dokumentaci ani štítek, můžete se obrátit na výrobce nebo dodavatele kotle. Řekněte jim, jaký máte model kotle a jeho sériové číslo, aby vám mohli sdělit emisní třídu.
  • Zeptejte se servisního technika: Při pravidelné údržbě nebo kontrole kotle se můžete zeptat servisního technika, který by měl být emisní třídu schopný určit.

 

2. Sami to nezvládneme a máme z výměny docela obavy. Kdo nám pomůže nový kotel vybrat, nainstalovat a zajistit jeho servis?

Obavy odhoďte stranou, v každém regionu existuje řada firem, které výměnu kotle provedou na klíč. Jejich seznam najdete zde. Vyberte Obor: „Kotle, kamna, tepelná čerpadla“. Jen pozor, v tomto seznamu nejsou úplně všechny firmy z oboru. Najdete tam jen ty, které o zveřejnění požádaly. Zároveň není nijak ověřovaná jejich kvalita, určitě tedy hledejte recenze od předchozích zákazníků.
 

3. Jak a kde mohu podat žádost o kotlíkovou dotaci?

V první řadě se ujistěte, že patříte mezi ty, pro které jsou kotlíkové dotace určené:

  • vy i všichni členové domácnosti pobíráte starobní důchod
  • nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
  • nebo jste vy, případně některý z členů domácnosti v období mezi 1. 1. 2022 a dnem podání žádosti pobíral/a příspěvek na bydlení

Pokud do žádné z těchto kategorií nepatříte, je pro vás určený program Nová zelená úsporám. Víc info zde.

Žádost o kotlíkovou dotaci můžete podat na krajském úřadě. Můžete ji podat elektronicky, některé kraje umožňují podání také osobně nebo poštou. Nejprve si připravte všechny potřebné dokumenty. Jejich seznam naleznete zde.
 

4. Pokryje kotlíková dotace všechny náklady na nový kotel? Nemohou vzniknout nějaké dodatečné náklady po jeho instalaci?

Je potřeba říct, že úplně zadarmo nový kotel nevyměníte. Kotlíkové dotace mohou ale pokrýt až 95 % nákladů na nový kotel, zbytek musíte zaplatit z úspor nebo s pomocí úvěru. Dotace z programu Nová zelená úsporám pokryje až 50 % výdajů.

Typy podporovaných zdrojů tepla v rámci kotlíkových dotací, které jsou určené pro sociálně slabší domácnosti, naleznete zde. Podporované typy zdrojů tepla v rámci programu Nová zelená úsporám pro ostatní domácnosti naleznete zde.

Doporučujeme vám nový zdroj vytápění vybírat ze Seznamu výrobků a technologií. Není to povinné, ale pokud zvolíte jiný zdroj, musíte k žádosti přiložit dokumenty, jako je certifikát nebo technický list, které prokazují, že zdroj splňuje parametry programu.

Kromě nákladů na nový kotel mohou po jeho instalaci vzniknout další výdaje, například na úpravy komína (vyvložkování stojí 20–40 tis. Kč). V případě výměny kotle za tepelné čerpadlo budete pravděpodobně muset měnit i radiátory, to se obvykle pohybuje v rozmezí 100–150 tis. Kč. Případné další náklady se mohou odvíjet od toho, jaký typ vytápění jste měli a jaký plánujete. Vše by vám měl předem říct specialista, kterého si na výměnu pozvete. Jejich seznam naleznete zde.
 

5. Může mi někdo pomoci s papírováním kolem žádosti o dotaci?

Ano, mohou vám pomoci krajské úřady, které nabízejí poradenství a podporu při podávání žádostí, a také Státní fond životního prostředí (SFŽP), který poskytuje návody a provozuje infolinku pro konkrétní dotazy týkající se programu Nová zelená úsporám. Existují také specializované firmy a poradci, kteří zajistí vše od výběru kotle po instalaci a údržbu. S žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám pomůže např. také tým dotačního poradenství Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) – stačí zavolat na 956 777 457 nebo dojít na kteroukoliv pobočku České spořitelny.
 

6. Rádi bychom kotlíkovou dotaci využili, ale víme, že bude brzy končit. Budou poté nějaké jiné podpory od státu?

Zatím nejsou připravené konkrétní podmínky. Po skončení kotlíkových dotací bude pravděpodobně možné využít podporu z programu Nová zelená úsporám Light, případně vznikne nový dotační program.
 

7. Kde mám na nový kotel vzít zbývající finanční prostředky, které mi nepokryje dotace?

Ideální cestou je vhodně nakombinovat dotace a zvýhodněné úvěry na energeticky úsporné rekonstrukce od stavebních spořitelen. Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) například nabízí Úvěr od Buřinky pro budoucnost. Ten nabízí sazbu o 0,5 % výhodnější oproti standardnímu úvěru na rekonstrukci, a to bez jakékoliv zástavy nemovitosti. A navíc si ještě zaplacené úroky můžete odečítat z daní.
 

8. Co mi hrozí, když budu i přes zákaz topit starým kotlem?

Pokud budete po 1. září 2024 topit starým kotlem, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč, a to opakovaně. Úředníci budou ale nejprve vydávat napomenutí a až poté pokuty. Kontroly budou brát v úvahu i vaši sociální situaci a stav podání žádosti o dotaci na nový kotel. Ale nespoléhejte na to. Výměnu kotle určitě neodkládejte, povinnosti není dobré odsouvat. Navíc s blížícím se termínem zákazu se kapacity montážních firem plní a čekací doby se prodlužují. Nečekejte.
 

9. Co mám dělat se starým kotlem?

Starý kotel musí být ekologicky zlikvidován, což obvykle zajistí firma, která instaluje kotel nový ​. Nezapomeňte si starý kotel i s jeho připojením vyfotit, fotodokumentaci je nutné v případě žádosti v programu Nová zelená úsporám doložit.
 

10. Jak nový kotel přispěje ke zlepšení kvality ovzduší a ochraně životního prostředí?

Podle dat ČHMÚ pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic produkovaných v ČR a také velké množství karcinogenních látek.

Moderní kotle lépe využívají palivo a spotřebovávají méně energie, takže vám šetří i rodinný rozpočet. Ty, které využívají obnovitelné zdroje, jako jsou dřevní pelety nebo biomasa, jsou navíc ekologické a šetrné k přírodě.