Zaslat podklady k
uzavřenému úvěru

Zašlete nám dokumenty zabezpečenou cestou!

Tato stránka slouží k zasílání dokladů k prokázání účelového použití úvěru (např. faktury, paragony, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, povolení ke stavbě či rekonstrukci), souhlas s inkasem apod.

Nezapomeňte

  • Při dokládání uspořené částky nesmí být přiloženy doklady staršího data, než je datum uzavření smlouvy o stavebním spoření
  • U dokladů pro čerpání z úvěrového účtu nesmí doba mezi jejich vystavením a předložením stavební spořitelně přesáhnout 12 měsíců
  • U úvěrů čerpaných formou záloh zašlete nejen faktury, ale i doklady o jejich zaplacení (výpis z účtu, příjmový pokladní doklad, potvrzení dodavatele o úhradě na účet či v hotovosti - není-li uvedeno přímo na faktuře)

Dokumenty pro nahrání

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Nahrát soubor

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB