Zaslat dokumenty pro
aktivaci online smlouvy

Zašlete nám dokumenty zabezpečenou cestou!

Tato stránka slouží k zasílání kopií dokladů k ověření totožnosti při uzavírání smlouvy o stavebním spoření online bez poradce (kopie občanského průkazu + u nezletilého účastníka kopie rodného listu, kopie dalšího podpůrného dokladu totožnosti, kopie výpisu z účtu, ze kterého bude zaslána první platba).

Pro aktivaci vaší smlouvy o stavebním spoření je třeba splnit následující kroky, a to v
libovolném pořadí a nejpozději do 14 dní od uzavření smlouvy.

V případě, že nemáte všechny potřebné dokumenty u sebe, můžete se na tuto stránku kdykoliv vrátit a dokončit aktivaci své smlouvy

Dokumenty k nahrání

Uvítáme, pokud připojované soubory popíšete (např. Přední strana OP apod.). Kopie můžete samozřejmě poslat i poštou.

Přední strana občanského průkazu

Vložte kopii přední strany Vašeho občanského průkazu.

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Zadní strana občanského průkazu

Vložte kopii zadní strany Vašeho občanského průkazu.

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Další osobní doklad s fotografií

Vložte kopii dalšího podpůrného dokladu, kde jsou uvedeny Vaše osobní údaje. Například řidičský průkaz nebo cestovní pas.

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Výpis z účtu

Vložte kopii Vašeho výpisu z účtu, ze kterého zašlete první platbu. Kopie by neměla být starší více než 3 měsíce.

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB

Rodný list dítěte

Vložte kopii rodného listu dítetě, které zastupujete. Rodný list má prokázat vztah mezi Vámi a Vaším dítetěm.

JPG, PNG, PDF, max. 10 MB