Rozdíly odkladu splácení v režimu Buřinky a vládního moratoria

Od 20. března mohli klienti, kteří se dostali do finančních potíží v souvislosti s epidemií koronaviru, požádat Buřinku o tříměsíční odklad splácení svých úvěrů. Následně od 20. dubna vešel v platnost nový zákon, který nabídl ochrannou lhůtu pro klienty všech bank v rámci tzv. vládního moratoria.

 

Placení splátek bylo možné přerušit na dobu až šesti měsíců od podání žádosti, nejdéle však do 30. října 2020.

Nový režim odkladu splátek podle zákona se od řešení poskytnutého Buřinkou odlišoval především v úročení a placení pojistného (v případě, že měl klient sjednané pojištění schopnosti splácet). Pokud klient o tzv. vládní odklad splátek požádal, tak se po jeho nastavení rušil předchozí individuální odklad poskytnutý Buřinkou. U většiny klientů ale došlo k plynulému navázání vládního odkladu následně po ukončení předchozí ochranné lhůty poskytnuté Buřinkou.

 

Jaké tedy byly mezi těmito dvěma typy odkladů rozdíly?

 

  • Zatímco u odkladu podle podmínek Buřinky byly úroky odpuštěny, během ochranné doby dle zákona úročení úvěru zůstalo a úrok klient zaplatí v posledních splátkách.

 

  • Co se týká pojištění schopnosti splácet, po dobu odkladu splátek za podmínek Buřinky nebylo nutné pojistné hradit, za klienta jej platila stavební spořitelna. V případě ochranné lhůty dle zákona se pojistné během odkladu sice také neplatilo, nicméně klient jej bude muset zpětně doplatit na konci splácení.

 

Tříměsíční odklad splácení nabídnutý Buřinkou využilo 4402 osob. Na odklad splácení podle tzv. vládního moratoria plynule navázalo zhruba 40 % z těchto klientů a zároveň se do něj zapojilo 2739 dalších. Celkem využilo možnost odkladu splátek více než 7 000 osob.

 

Celkem mohli klienti Buřinky odložit své splátky na 7 měsíců, pokud využili doporučení Buřinky, aby v případě přetrvávajících potíží nechali běžet dohodnutý tříměsíční odklad plateb a plynule navázali až šestiměsíční ochrannou lhůtou nabízenou v rámci vládního moratoria.

Kdy přesně končil odklad každého úvěru, se dozvěděli v Potvrzení o odkladu splátek, které obdrželi při jeho schválení.

 

Čtěte více o odkladech zde.