Od pondělí 20. dubna mají klienti bank nově možnost požádat o odklad splátek svých úvěrů v rámci tzv.
vládního moratoria (ochranné lhůty), které je stanoveno zákonem. Placení splátek bude možné přerušit
na dobu tří nebo šesti měsíců od podání žádosti, nejdéle však do 30. října 2020.

 

Doposud mohli klienti, kteří se dostali do finančních potíží v souvislosti s epidemií koronaviru, požádat Buřinku o tříměsíční odklad. Nový režim odkladu splátek podle zákona se od dosavadního řešení Buřinky odlišuje především v úročení a placení pojistného (v případě sjednaného pojištění schopnosti splácet). Pokud o něj klient požádá, tak se po jeho nastavení ruší předchozí individuální odklad poskytnutý Buřinkou.

Jaké jsou rozdíly:

Pokud již máte odklad od Buřinky a zvažujete ještě využít odklad splátek úvěru podle nového zákona:

Bude pro vás výhodnější nechat běžet tříměsíční odklad podle podmínek Buřinky a o další odklad podle
nového zákona požádat tak, aby plynule navazoval. Např. máte od Buřinky poskytnutý odklad, který končí
v červnu. O odklad podle nového zákona doporučujeme požádat ještě v průběhu června. V červenci se tak
plynule naváže a měsíční splátky budou nadále odložené. Kdy přesně končí odklad daného úvěru, najdou klienti v
Potvrzení o odkladu splátek, které obdrželi při jeho schválení.

 

O odklad podle nového zákona je samozřejmě možné požádat kdykoliv, není nutno čekat, až skončí
tříměsíční smluvní odklad poskytnutý podle podmínek Buřinky. V takovém případě však přestanou platit
stávající podmínky Buřinky a ochranná doba se už bude řídit podmínkami nového zákona.

 

O uplatnění ochranné doby podle nového zákona mohou naši klienti požádat od pondělí 20. dubna stejně
jako doposud, tedy přes formulář na webu. Najdou zde i odpovědi na časté otázky. K dispozici je
také linka +420 800 888 241.