ONLINE SJEDNÁNÍ Zvládnu to celé online sám

1.Kolik naspořím2.Osobní data3.Uzavření smlouvy4.Kroky pro aktivaci smlouvy5.Dokončení smlouvy

Zvolte si měsíční vklad

{{ calc.settings.deposit.slider.min }} Kč
{{ calc.settings.deposit.input.value }} Kč
{{ calc.settings.deposit.slider.max }} Kč

Doporučený vklad 1700 Kč
Po {{ calc.output.savingYears }} letech naspoříte {{ calc.output.savedAmount }}

Cílovou částku jsme spočítali dle vámi zadaného měsíčního vkladu. Doporučujeme vám ponechat nabídnutou cílovou částku.

Zasílání výpisů e-mailem

Pro zasílání výpisů využijeme e-mailovou adresu, kterou nám uvedete v rámci vyplnění osobních údajů. Zasílat Vám tímto způsobem budeme roční výpisy i výpisy po připsání státní podpory, pokud požadujete jejich zasílání.

Žádost o přiznání státní podpory

Pokud žádáte o státní podporu, můžeme vám 1x ročně vždy po jejím připsání posílat výpis z účtu.

Cena za uzavření smlouvy {{ calc.output.accountCost }} Kč