ONLINE SJEDNÁNÍ Zvládnu to celé online sám

1. Kolik naspořím2. Osobní data3. Uzavření smlouvy

Než začnete, připravte si tyto dokumenty

  • Občanský průkaz (ke smlouvě nezletilého dítěte potřebujeme Váš občanský průkaz jako zákonného zástupce)
  • Další osobní doklad s fotografií, např. řidičský průkaz nebo pas (ke smlouvě nezletilého dítěte potřebujeme Váš další osobní doklad jako zákonného zástupce)
  • Výpis z účtu, jehož jste vlastníkem a ze kterého budete zasílat první platbu pro ověření Vaší totožnosti (ke smlouvě nezletilého dítěte potřebujeme výpis z Vašeho účtu jako zákonného zástupce)
  • Rodný list, pokud chcete uzavřít smlouvu svému nezletilému dítěti
  • IČO, pokud jste podnikatel
Zlatá korunka 2018

Zvolte si měsíční vklad

{{ calc.settings.deposit.slider.min }} Kč
{{ calc.settings.deposit.input.value }} Kč
1700 Kč Doporučený vklad
{{ calc.settings.deposit.slider.max }} Kč

Po {{ calc.output.savingYears }} letech naspoříte {{ calc.output.savedAmount }}

Cílovou částku jsme spočítali dle vámi zadaného měsíčního vkladu. Doporučujeme vám ponechat nabídnutou cílovou částku.

Žádost o přiznání státní podpory

Pokud žádáte o státní podporu, budeme vám 1x ročně vždy po jejím připsání automaticky posílat výpis z účtu.

Cenu za uzavření smlouvy
vám vrátíme při sepsání smlouvy do 31. 7. 2019 a při vložení vkladu 3 000 Kč do 4 měsíců. {{ calc.output.accountCost }} Kč

Uveďte, pokud Vám by doručen nebo přidělen.

např. PROMO123