ONLINE SJEDNÁNÍ Na pobočce

1. Kolik naspořím2. Osobní data3. Uzavření smlouvy

Než začnete, připravte si tyto dokumenty

  • Občanský průkaz (ke smlouvě nezletilého dítěte potřebujeme Váš občanský průkaz jako zákonného zástupce)
  • Rodný list, pokud chcete uzavřít smlouvu svému nezletilému dítěti
  • IČO, pokud jste podnikatel

Zvolte si měsíční vklad

{{ calc.settings.deposit.slider.min }} Kč
{{ calc.settings.deposit.input.value }} Kč
1700 Kč Doporučený vklad
{{ calc.settings.deposit.slider.max }} Kč

Po {{ calc.output.savingYears }} letech naspoříte {{ calc.output.savedAmount }}

Cílovou částku jsme spočítali dle vámi zadaného měsíčního vkladu. Doporučujeme vám ponechat nabídnutou cílovou částku.

Žádost o přiznání státní podpory

Pokud žádáte o státní podporu, budeme vám 1x ročně vždy po jejím připsání automaticky posílat výpis z účtu.

Cena za uzavření smlouvy v období od 25.5. do 25.6.2019 ZDARMA {{ calc.output.accountCost }} Kč

Uveďte, pokud Vám by doručen nebo přidělen.

např. PROMO123