ONLINE SJEDNÁNÍ Na pobočce

1. Kolik naspořím2. Osobní data3. Uzavření smlouvy

Než začnete, připravte si tyto dokumenty

  • Občanský průkaz (ke smlouvě nezletilého dítěte potřebujeme Váš občanský průkaz jako zákonného zástupce)
  • Rodný list, pokud chcete uzavřít smlouvu svému nezletilému dítěti
  • IČO, pokud jste podnikatel

Zvolte si měsíční vklad

{{ calc.settings.deposit.slider.min }} Kč
{{ calc.settings.deposit.input.value }} Kč
1700 Kč Doporučený vklad
{{ calc.settings.deposit.slider.max }} Kč

Po {{ calc.output.savingYears }} letech naspoříte {{ calc.output.savedAmount }}

Cílovou částku jsme spočítali dle vámi zadaného měsíčního vkladu. Doporučujeme vám ponechat nabídnutou cílovou částku.

Zasílání výpisů e-mailem

Pro zasílání výpisů využijeme e-mailovou adresu, kterou nám uvedete v rámci vyplnění osobních údajů. Zasílat Vám tímto způsobem budeme roční výpisy i výpisy po připsání státní podpory, pokud požadujete jejich zasílání.

Žádost o přiznání státní podpory

Pokud žádáte o státní podporu, můžeme vám 1x ročně vždy po jejím připsání posílat výpis z účtu.

Cena za uzavření smlouvy {{ calc.output.accountCost }} Kč

Uveďte, pokud Vám by doručen nebo přidělen.

např. PROMO123