Všechny časté dotazy

Časté dotazy Soutěž stavební spoření o auto

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Další ŠKODA OCTAVIA je tady! (dále jen „Pravidla“) pro všechny nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření, se Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s.

Tento dokument stanovuje pravidla propagační akce „Další ŠKODA OCTAVIA je tady!“ (dále jen „Akce“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené Akce na internetových stránkách www.burinka.cz a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem Akce je společnost Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11 Praha 3, IČO: 60197609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2616 (dále jen „Organizátor“). Dodavatelem výher je Organizátor

II. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Akce proběhne v termínu od 00:00 hodin SEČ dne 1. prosince 2018 do 23:59 hodin SEČ dne 15. prosince 2018.

III. ÚČASTNÍCI AKCE

a.) Do Akce se zapojí všichni, kteří si v období od 1. do 15. prosince 2018 u Organizátora uzavřou smlouvu o stavebním spoření a do 31. prosince 2018 vloží ve prospěch účtu stavebního spoření vklad alespoň ve výši 2.000,- Kč, (dále jen „Účastník“).q. a. Účastníkem Akce se může stát: Fyzická osoba starší 18 let, která v období od 00:00 hodin SEČ 1. prosince 2018 do 23:59 hodin SEČ dne 15. prosince 2018 uzavře smlouvu o stavebním spoření s Organizátorem a do 31. prosince 2018 vloží ve prospěch klientova nově vytvořeného účtu stavebního spoření vklad alespoň ve výši 2.000,- Kč. Nezletilý, za kterého jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, fyzická osoba starší 18 let uzavře v období od 00:00 hodin SEČ 1. prosince 2018 do 23:59 hodin SEČ dne 15. prosince 2018 smlouvu o stavebním spoření s Organizátorem a do 31. prosince 2018 vloží vklad alespoň ve výši 2.000,- Kč ve prospěch účtu stavebního spoření na jméno nezletilého. Účastník Akce může uzavřít smlouvu o stavebním spoření online na webových stránkách burinka.cz nebo v jakékoliv pobočce České spořitelny, a. s. popř. u svého finančního poradce. Každý Účastník může být do slosování zařazen v každém kole jen jednou.

b.) Všichni účastnici 1.kola soutěže, kteří v období od 1. – 30. listopadu 2018 uzavřeli stavební spoření a vložili ve stejném období vklad 2000 Kč budou znovu slosování i ve 2. kole soutěže. Účastník 1.kola soutěže od 1. – 30. listopadu, který uzavřel stavební spoření v tomto období, ale nevložil dosud vklad nejméně 2000 Kč může učinit do 31. prosince 2018 a dostane se tak do slosování také v 2.kole.

IV. SLOSOVÁNÍ

a.) Organizátor provede losování výherců ze všech Účastníků náhodným tahem. Slosování Účastníků Akce provede Organizátor do ledna 2019.
b.) Výherce bude o své výhře informován na základě kontaktních údajů, které jsou v evidenci Organizátora.
c.) Pokud se nepodaří výherce do 10. ledna 2019 zastihnout, přechází výhra ceny na Účastníka, který byl vylosovaný jako další náhradník v pořadí. V případě, že ani jej nebude možné zastihnout, a to do 11. ledna 2019, 24:00, přechází výhra na Účastníka, který byl vylosován jako další v pořadí a takto se postupuje dále až do vyčerpání všech náhradních výherců, kterých bude vylosováno celkem 10. Nebude-li ani poslední náhradní výherce reagovat na snahu o navázání telefonického spojení, výhra propadá ve prospěch Organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to včetně dalšího náhradního losování a kontaktování dalších případných výherců.
d.) Před předáním výhry je Organizátor oprávněn prověřit oprávněnost nároku výherce a jeho identitu.

V. VÝHRA, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

Účastníci Akce, kteří splní všechny podmínky Akce, mají možnost vyhrát následující výhru:

1 x vůz Škoda Octavia Style 1,5 TSI 110 kW.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor při pořádání této Akce zpracovává osobní údaje všech Účastníků v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou mu známy z titulu uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Zpracování osobních údajů výherce pro účely převzetí výhry bude založeno na souhlasu uděleném výhercem v samostatné dohodě o svolení k užití osobnostních prvků. Správcem osobních údajů výherce je Organizátor akce.

Organizátor prohlašuje, že si je vědom povinností týkajících se ochrany osobních údajů spojených s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a že na jejich straně existují pravidla a opatření k jejich ochraně (vč. nezbytné doby jejich zpracování pro potřeby Akce).

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná Pravidla.