Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak staré doklady je možné předkládat pro čerpání, příp. pro doložení účelového použití vyplacených prostředků?

Předkládané doklady nesmí být starší než 12 měsíců od data jejich předložení Buřince.

V případě, že se jedná o doklady prokazující účelové použití vyplacené uspořené částky z vkladové části, mohou být tyto doklady starší, ovšem musí být vystaveny po datu uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Dnem předložení je den, kdy jsou doklady doručeny do sídla Buřinky (v listinné či elektronické podobě) nebo den, kdy byly předloženy našemu obchodnímu zástupci s tím, že datum převzetí obchodním zástupcem musí být z dokladů zřejmé.