Všechny časté dotazy

Časté dotazy Mohu od smlouvy o stavebním spoření odstoupit? Pokud ano, jakým způsobem a v jaké lhůtě mohu od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy o stavebním spoření můžete odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření příslušné smlouvy, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Již zaplacená cena za uzavření smlouvy Vám bude vrácena v plné výši.
Pokud byla smlouva o stavebním spoření uzavřena distančním způsobem (na dálku) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání stavební spořitelny (tj. mimo pobočky České spořitelny i poradenské kanceláře zástupců stavební spořitelny), můžete od této smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
Chcete-li od smlouvy odstoupit, zašlete na adresu sídla stavební spořitelny písemné oznámení o odstoupení s Vaším ověřeným podpisem. Můžete využít formulář „Oznámení o odstoupení od smlouvy“. Doporučujeme oznámení o odstoupení zaslat poštou jako doporučenou zásilku.