Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jsou moje vklady na účtu stavebního spoření pojištěny?

Ano, vklady na účtu stavebního spoření jsou standardně pojištěny včetně úroků, existují ale výjimky z pojištění, které stanovuje zákon o bankách. Pojištění zajišťuje Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů), který vám v případě platební neschopnosti Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., vyplatí za vaše vklady náhradu do výše až 100 000 EUR.

V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí této částky, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou všechny vaše vklady u Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., sečteny. Více informací o systému pojištění pohledávek z vkladů naleznete zde: Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta.