Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jaké náležitosti musí mít předkládané daňové doklady?

Předkládané daňové doklady musí obsahovat minimálně označení dodavatele obchodní firmou (příp. názvem nebo jménem a příjmením), dále musí vždy obsahovat identifikační číslo (IČ) dodavatele, druh zboží nebo služby, za které byly vystaveny, cenu a datum prodeje.
Je možné předkládat doklady, které byly vystaveny na osoby zavázané v úvěru (dlužník, spoludlužník/ci), příp. vlastníky financované nemovité věci.

Není možné akceptovat faktury či jiné daňové doklady vystavené na třetí osoby, příp. na osobu, která je podnikatelským subjektem, tj. na straně odběratele je uvedena včetně IČ (a to i v případě, že by se jednalo např. o dlužníka). Stejně tak není možné akceptovat doklady, u kterých na straně dodavatele i odběratele figuruje ta samá osoba, byť je na straně dodavatele uvedena jako podnikatelský subjekt.