Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak vyřídit stížnost či reklamaci vztahující se k platebnímu styku?

Stížnosti vztahující se k provádění bezhotovostního platebního styku Buřinkou se vyřizují v souladu s Reklamačním řádem Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.