Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak ukončím smlouvu o stavebním spoření?

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy na formuláři Buřinky „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“. Formulář s vámi vyplní v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u našich obchodních partnerů, kde také ověří vaši totožnost.

Výpovědní doba trvá tři měsíce a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi Buřince. Výpovědní dobu lze zkrátit a prostředky vyplatit rychleji, Buřinka však účtuje cenu za tuto službu dle platného Ceníku stavební spořitelny České spořitelny pro bankovní obchody. Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2019 je cena ZDARMA bez podmínek, pro smlouvy uzavřené do 31. 3. 2019 umožňujeme při založení nové smlouvy a splnění dalších podmínek mít cenu za službu také ZDARMA.