Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak sjednat stavebního spoření pro dítě?

Smlouvu o stavebním spoření za nezletilé dítě může uzavřít jeden z rodičů. Že je zákonným zástupcem dítěte, doloží občanským průkazem, v kterém jsou uvedeny údaje o dítěti. Může předložit také rodný list dítěte s údaji o rodičích.