Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak rychle mi bude vyplacen zůstatek ukončeného stavebního spoření?

Výpovědní doba trvá tři měsíce a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi Buřince. Můžete požádat o rychlou výplatu s prominutím výpovědní doby. Rychlá výplata je pro smlouvy uzavřené po 1.4.2019 zdarma. Zůstatek Vám bude vyplacen bezhotovostně na účet, který uvedete ve výpovědi smlouvy o stavebním spořen.