Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak mám postupovat při výpovědi smlouvy nezletilého účastníka?

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Peníze na účtu stavebního spoření nezletilého účastníka jsou jeho osobním majetkem. V některých případech se při nakládání s těmito penězi nejedná o běžnou záležitost při správě jeho majetku, a proto je nutné rozhodnutí opatrovnického soudu.
Kterýkoliv z rodičů může podat výpověď smlouvy o stavebním spoření. Pokud s takto podanou výpovědí souhlasí i druhý rodič a smlouva je ukončována po 6 letech spoření, pak není potřeba schválení výpovědi opatrovnickým soudem.
Pravomocné schválení výpovědi soudem je potřeba v případě, kdy rodiče požadují ukončit smlouvu o stavebním spoření před uplynutím 6 let od jejího uzavření nebo v případě, že s výpovědí nesouhlasí oba rodiče.

Postup a podklady pro schválení výpovědi smlouvy soudem naleznete zde.

K přípravě návrhu na soud můžete využít Vzor návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého.