Všechny časté dotazy

Časté dotazy Jak jsou vklady na účtu stavebního spoření úročeny?

Úroky z vkladů na stavebním spoření jsou garantovány minimálně po celou dobu šestileté vázací doby. Úroková sazba je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. Úroky jsou zdaněny srážkovou daní z příjmu fyzických osob ve výši 15 % jako u jiných účtů. Úroky vám Buřinka připíše na účet pravidelně vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku a na konci spoření ke dni vyplacení zůstatku na účtu.