Všechny časté dotazy

Časté dotazy Do kdy musím nejpozději poslat platbu na stavební spoření, abych získal nárok na státní podporu i z této částky?

Pro uplatnění nároku na státní podporu z vkladů uložených na účet stavebního spoření v daném kalendářním roce, musí být všechny vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději dne 31. 12. téhož kalendářního roku.

Informace o posledním dni stávajícího kalendářního roku, do kterého banky nebo Česká pošta přijímají platby ve prospěch účtů u Buřinky či jiné banky, si můžete vyžádat pouze v konkrétní bance nebo na pobočce České pošty.