Buřinka se představuje

Silná, flexibilní, renomovaná

Stavební spořitelna České spořitelny je akciovou společností s povolením působit jako banka v oblasti stavebního spoření – podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění.

Od zahájení své obchodní činnosti v polovině roku 1994 vyrostla v renomovanou společnost a zaujala přední pozice na trhu. Stavební spořitelna České spořitelny patří do jednoho z kapitálově nejsilnějších seskupení na tuzemském trhu – Finanční skupiny České spořitelny – a představuje tak silnou, flexibilní a finančně zdravou banku, která garantuje svým klientům spolehlivost, jistotu a důvěryhodnost.

Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Vinohradská 180/1632, Praha 3, PSČ 130 11
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2616.
Akcionáři: Česká spořitelna, a. s. – 100 % akcií
Identifikační číslo: 601 97 609
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 22. června 1994
Datum poslední změny v obchodním rejstříku: 10. července 2014
Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku: 750 mil. Kč
Výše splaceného základního kapitálu: 750 mil. Kč
Druh emitovaných akcií: na jméno
Forma emitovaných akcií: zaknihované
Podoba emitovaných akcií: 5 000 akcií se jmenovitou hodnotou 150 000 Kč
Údaje o nabytí vlastních akcií: společnost nevydala vyměnitelné a prioritní dluhopisy podle §286 zákona č. 90/2012 Sb.
Údaje o zvýšení základního kapitálu: základní kapitál byl zvýšen o 250 mil. Kč v roce 1999
Prohlášení o členství v koncernu Finanční skupina České spořitelny: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, Praha 3, PSČ 130 11, IČ: 60197609, je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782

NahoruInformační linka 800 120 120

Tisk stránky